Fractieleden

De ChristenUnie is met één zetel vertegenwoordigd in de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen.

Fractie Leden:

Jaap van Ginkel,

Fractievoorzitter en lid van de Algemene Vergadering van het Waterschap  en van de commissie Bestuur en Economische Zaken.

 

Heleen Hamelink,

Steunfractielid,  lid van de commissie Waterbeheer.

Rob van Schellen,

Nummer 3 op de lijst,   beoogd lid van de commissie Waterkeringen en Wegen  in de plaats van Andries Jumelet die binnenkort aftreedt.