Speerpunten

KANDIDATEN.jpgmaandag 07 januari 2019 19:38

Samenvatting van de speerpunten voor de Waterschapskrant van de ChristenUnie.

Houdt u van Zeeland? en van de mensen? En vindt u ook dat Zeeland veilig moet zijn als het om
water gaat? Zeeland is een laaggelegen provincie en de zeespiegel stijgt; het regent vaker hard maar
het is ook vaak langer droog. Verandering van het klimaat brengt veel werk met zich mee voor het
Waterschap Scheldestromen.
De ChristenUnie wil daarin stappen vooruit zetten. Ze wil graag dat boeren en bedrijven goed hun
werk kunnen doen en dat inwoners goed kunnen blijven wonen.
- Sterke dijken zijn van levensbelang, binnendijken verdienen meer aandacht
- Schoon zoet water wordt steeds belangrijker; in steden en dorpen willen we dat de kwaliteit
omhoog gaat.
- We willen wonen en werken met weinig risico op wateroverlast.
- Grote zoetwatergebieden als het Volkerak Zoommeer kunnen beter zoet blijven.
- Landschap en biodiversiteit kunnen beter; worden er bomen gerooid? dan worden ze
teruggeplant.
- Waterschapsbelastingen kunnen niet ongelimiteerd stijgen; we willen veel slimmer
samenwerken met gemeenten provincie bedrijven en burgers, en daar winst mee halen.
De ChristenUnie geeft richting; mensen zorgen voor de aarde in opdracht van hun Schepper; een
goede taakuitvoering met mensen en natuur is vanzelfsprekend. Veiligheid staat voorop ,
verantwoord kostenbeheer is belangrijk.

« Terug

Reacties op 'Speerpunten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.